flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Історія Дніпровського апеляційного суду

Історія Дніпровського апеляційного суду починається з судової реформи 1864 року, коли було введено систему незалежних судів, де засідали професійно підготовлені судді.

08 квітня 1869 року в місті Катеринославі (нині м.Дніпро) був відкритий Окружний суд.

06 червня 1896 року у центрі міста на головному проспекті (нині проспект ім. Д.Яворницького) було закладено нову спеціальну споруду суду, який відкрився восени 1898 року. У той час у суді було 1 цивільне і 1 кримінальне відділення, 9 суддів, 7 прокурорів, 12 судових слідчих. За навантаженням справ Катеринославський окружний суд займав перше місце в колишній імперії.

Революція 1917 року поставила питання про необхідність створення в Україні власної судової системи.

Перехід від організації судових органів періоду громадянської війни до мирного часу проходив у надзвичайно складних умовах.

20 травня 1932 року постановою ВУ ЦВК і РНК УСРР про зміну в організації судових органів в Україні створюються обласні суди, які розглядали по першій інстанції віднесені до їх підсудності цивільні і кримінальні справи, а також як суди другої касаційно-ревізійної інстанції – справи, вирішені народними судами.

16 серпня 1938 року був прийнятий закон "Про судоустрій Союзу РСР, союзних і автономних республік", за яким Дніпропетровський обласний суд належав до судів УРСР.

З початком війни суд припинив свою роботу. Переважна більшість суддів та оперативних працівників пішли на фронт, де здебільшого служили в системі військових трибуналів бойових частин. Після визволення України від окупантів обласний суд відновив свою роботу, комплектуючись із реевакуйованих суддів, а також шляхом підготовки судових працівників на тримісячних юридичних курсах.

З повоєнних років до 1958 року головою Дніпропетровського обласного суду була Олександра Богданова;

у 1958 – 1976 роках –  Анатолій Яворський;

у 1976 – 1985 роках  - Василь Буркун;

у 1985 – 1994 роках  - Надія Меркулова.

у 1995 -  2010 роках – Володимир Віхров

У квітні 1993 року обласний суд розташувався за новою адресою.

З 24 березня 2011 року по цей час суд очолює Деркач Наталія Миколаївна.

Дніпропетровський обласний суд набув статусу апеляційного суду Дніпропетровської області 21 червня 2001 року за Законом України № 2531-Ш "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України".

З 03 жовтня 2018 року, після ліквідації Апеляційного суду Дніпропетровської області запрацював новоутворений Дніпровський апеляційний суд.  

Штатна чисельність працівників Дніпровського апеляційного суду становить 216 одиниць (із них - 60 суддів). Станом на 2018 рік у Дніпровському апеляційному суді здійснюють правосуддя 23 судді.    

У складі Дніпровського апеляційного суду діють судова палата з розгляду кримінальних справ та судова палата з розгляду цивільних справ.

Судді апеляційного суду:

     -  розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до процесуального закону;

     -  у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядають справи відповідної юрисдикції як суд першої інстанції;

     -  ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику;

   -  надають методичну допомогу у застосуванні  законодавства суддям місцевих судів Дніпропетровської області. Питання внутрішньої діяльності суду вирішуються зборами суддів;

  - здійснюють інші повноваження, визначені законом.

Колектив  Дніпровського апеляційного суду виконує важливу  задачу  щодо захисту прав і основних свобод громадян, зміцнення законності та правопорядку шляхом  забезпечення ефективного, справедливого та доступного правосуддя.