flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Законодавство, яким у своїй роботі керується Дніпровський апеляційний суд

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. №1618-IV; 

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI;  

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984№ 8073-Х;

Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів»; 

Закон України від 22.12.2005 р. № 3262-IV «Про доступ до судових рішень»

Закон України від 10.12.2015р.№889-VIII «Про державну службу» ; 

Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»

Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР  «Про звернення громадян»

Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI  «Про захист персональних даних»      

Закон України від 14.10.2014 року № 1700-VII«Про запобігання корупції»;

Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII « Про очищення влади»; 

Закон України від 12.02.2015 р. № 192-VIII «Про забезпечення права на справедливий суд»

Закон України від 08.07.2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» з наступними змінами та доповненнями;  

Постанова Кабінету міністрів України від 11.02.2016 року № 65 «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців»   

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (зі змінами та доповненнями);

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 року № 740 з наступними змінами

Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №173