flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Шановні колеги – представники засобів масової інформації!

Цю пам’ятку розроблено для зручності та ефективності нашої з  вами роботи у Дніпровському апеляційному суді під час висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання.

Дніпровський апеляційний суд завжди сприятиме журналістам у виконанні ними професійних обов’язків. У свою чергу ми просимо представників ЗМІ, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством та загальноприйнятих морально-етичних норм.

Разом ми зможемо гідно виконувати одну з наших важливих суспільних функцій: достовірно та оперативно інформувати громадськість про хід розгляду соціально значущих справ у судовому порядку.

Згідно ст 129 (ч. 6) Конституції України, статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

статті 10 Кодексу адміністративного судочинства України,  статті 7 Цивільного процесуального кодексу України

статті 27 Кримінального процесуального кодексу України судовий розгляд та вирішення справ мають здійснюватись гласно й відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом.

Нагадаємо, що дату, час і місце проведення відкритого судового засідання у Дніпровському апеляційному суді можна дізнатися на офіційному веб-сайті суду у рубриці «Список справ, призначених до розгляду».

Розгляд справ у суді проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.

Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні ВИКЛЮЧНО особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.

Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні.

Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення.

Кожен має право ознайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.

Рішення Дніпровського апеляційного суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. 

Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.

Для здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню представникам ЗМІ потрібно звернутися із КЛОПОТАННЯМ до суду.

Зразок клопотання про надання дозволу на проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-,звукозапису у відкритому судовому засіданні  

Зразок клопотання про надання дозволу на проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису у приміщеннях суду (вестибюлі, коридорах, сходах) та на території, прилеглій до будівлі суду

При цьому знімати в залі судового засідання ДО надання судом відповідного дозволу НЕ МОЖНА. Ввімкнути апаратуру дозволяється після оголошення судом ухвали про дозвіл фото- та відео зйомки. Клопотання про фото- та відео зйомку розглядається на початку судового засідання.

Для здійснення прямої радіо- чи телетрансляції судового засідання представникам ЗМІ потрібно не менше, ніж за добу звернутися до суду (голови чи керівника апарату суду) з проханням надати дозвіл на встановлення спеціального обладнання у приміщенні суду.

Зазначені клопотання варто подавати заздалегідь. Це дасть змогу створити більш зручні умови для виконання журналістами їх професійних обов’язків, зокрема, вирішити питання про слухання справи у більшому приміщенні, облаштувати місця для журналістів, операторів та фотокореспондентів, подбати про технічну допомогу представникам ЗМІ тощо.

Особливості фото- і відеозйомки у приміщенні суду, де перебувають відвідувачі в очікуванні інших судових засідань:

Відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.

Журналісти, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватися визначених законодавством загальних правил поведінки в залі судового засідання:

-  вставати при вході до зали судового засідання суддів та при їх виході;

-  заслуховувати стоячи рішення суду;

-  дотримуватися тиші;

-  виконувати розпорядження головуючого судді у справі;

-  додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку;

-  утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил;

Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні.

Нагадаємо, що учасники судового процесу звертаються до судді «Ваша честь».

Документи, клопотання та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника.

Шановні колеги! Пам’ятайте, що присутні у залі судового засідання журналісти не є учасниками апеляційного процесу.

Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні (якщо вони не є стороною у справі) – просто спостерігачі, яким законодавство не надає права ставити питання суддям або сторонам у справі в ході судового засідання.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до відповідальності (ст. 129 Конституції України).