flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Комплексне оцінювання роботи Дніпровського апеляційного суду

Опитування за модулем «Задоволеність роботою суду учасниками проваджень»

Період виконання дослідження: 01 березня – 01 квітня 2019 року

Виконавці дослідження:

Гаюн Т.В. (м.Дніпро)

Алісова І.В. ( м. Кривий Ріг)

Організація дослідження та формування вибірки:

Кількість респондентів

 

144 особи

Розподіл за віковими характеристиками

 

18-25 років

9%

26-39 років

47,2%

40-59 років

39,6%

60 років і старше

4,2%

Розподіл за статтю

 

чоловіча

58,4%

жіноча

41,6%

Географічний розподіл

 

В населеному пункті, де розташований суд

66,7%

В іншому населеному пункті

33,3%

Розподіл за матеріальним статком

 

Бідний

7%

Нижче середнього статку

21%

Середнього статку

59,7%

Заможний

8,3%

Багатий

4%

КН

 

Рівень освіти

 

Середня та неповна середня

11,1%

Базова вища

15%

Повна вища

71%

Інше

2,9%

Наявність вищої юридичної освіти

 

Так

58%

Ні

42%

Розподіл за роллю у судовому процесі

 

є позивачем/ відповідачем/свідком /потерпілим

45,14%

Інша особа(є адвокатом, юрист-консультантом)

48,6%

Інше

6,26%

Розподіл за судовим процесом

 

Цивільний процес

61%

Кримінальний процес

28%

Справи про адміністративні правопорушення

11%

Розподіл за стадією розгляду

 

Розгляд справи ще не розпочато

20,14%

Справа перебуває в процесі розгляду

63,2%

Розгляд справи завершено (винесено судове рішення)

15%

Інше

1,4%

 

За результатами опитування щодо якості роботи суду більшість учасників опитування роботу Дніпровського апеляційного суду оцінили на 4 бали (40%), на 5 балів — 31%, на 3 — 21% та 2 — 6%, на 1 — 2% відвідувачів.

Оцінювання проводилось за 5- бальною шкалою, де (1-цілком ні, 2- швидше ні, 3- більш-менш(варіант: і так, і ні ), 4- швидше так, 5- цілком так, 9- КН).

Доступність суду в цілому громадяни оцінили на 5 балів. Зокрема, 62,5%легко знайшли будівлю суду, 45,8% - зручно діставатись до нього громадським транспортом, 92,4% - не зазнавали перешкод у доступі до приміщення через обмеження охорони, близько 62% - впевнені, що люди з інвалідністю можуть безперешкодно потрапляти до приміщення суду (42,4% - поставили 5 балів, 18,75% - бали) , майже 55 % громадян під час телефонування до суду отримували необхідну їм інформацію (31,25% - поставили 5 балів, 23,6% - 4 бали). Близько 73% респондентів (51,4% - поставили 5 балів, 21,5% - 4 б)були задоволені роботою канцелярії, графік роботи якої дав можливість вчасно та безперешкодно отримати необхідну інформацію (подати документи, ознайомитись з матеріалами справи, отримати судове рішення тощо. Більше 50% опитаних користуються послугами адвоката і цілком можуть собі їх дозволити.

Близько 39% респондентів наголосили, що біля будівлі суду не зручно паркувати автомобіль, 48% - опитаних не мали проблем з паркуванням, або припаркувались більш-менш зручно.

Зручність та комфортність перебування в установі більшість відвідувачі оцінили на 5 балів.

29,1% - цілком задовольняє кількість зручних місць для очікування, оформлення документів та підготовки до засідань (26,4% - швидше задовольняє, 22,2% - більш-менш задовольняє, 12, 5% та 9% - швидше не задовольняє та не задовольняє відповідно);

60, 5% - цілком задовольняє вільний доступ до побутових приміщень (19,4% - швидше задовольняє, 9% - більш-менш, 4,8% - не задовольняє та 3.5 — швидше не задовольняє)

57% - цілком задоволені чистотою у приміщеннях (27,5 — швидше задоволені, 7% - більш-менш задоволені, 4,2% та 3% - швидше не задоволені та не задоволені) тощо

54,2% громадян задоволені розташування інформаційних стендів у суді та оцінили цей показник на 5 балів.

Загальний індекс повноти та якості наявної у суді інформації громадяни оцінили на 5 балів.

Зокрема, розташування кабінетів, залів судових засідань тощо на 5 балів оцінили 48% відвідувачів, правила допуску та перебування у суді 48,6% чол поставили 5 балів. 54% громадян — на 5 балів оцінили наявність інформації щодо справи, призначених до розгляду. 57% респондентів на відмінно оцінюють наявність зразків документів тощо.

70% опитаних користувалися сторінкою суду в мережі Інтернет. Наявність потрібної інформації оцінили на 5 балів.

Щодо сприйняття роботи працівників апарату суду, яке включало в себе такі показники, як старанність працівників апарату суду та відсутність помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення строків, доброзичливість, повага та бажання допомогти з боку працівників апарату; професіоналізм, знання своєї справи, за всіма показниками окремо і в цілому респонденти оцінили на 5 балів.

Зокрема, 58% респондентів відзначили доброзичливість та бажання допомогти працівниками апарату суду, 62% - відзначили однакове ставлення до всіх, не залежно від соціального статусу, 57% - відзначили професіоналізм та знання своєї справи, також поставивши 5 балів тощо.

Дотримання строків судового розгляду в середньому отримали оцінку “задовільно”. Більшість громадян відзначили, що засідання по їх справі не відбулося вчасно та відповідно до графіка, також вони вважають необґрунтованими затримки слухань у розгляд справи тощо

Сприйняття роботи судді за всіма показниками (неупередженість та незалежність судді, коректність, доброзичливість, ввічливість, належна підготовка до справи та знання справи, надання можливості сторонам обґрунтовувати свою позицію,   дотримання процедури розгляду) було оцінено загалом на 4 бали.

Найменшу кількість судових засідань по справі учасники процесу, по справах, судовий розгляд у яких завершено зазначили 1, найбільше 10.

Середня кількість судових засідань, що не відбулися через неналежну організацію роботи суду, відмічені респондентами від 2 до 7.

В середньому кількість візитів до суду, що не були пов’язані з судовими засіданнями від 1 до 5.

Більше 51% громадян відвідували суд 6 раз і більше; 30,5% - 2-5 р, 18% - вперше в апеляційному суді.

За результатами проведеного анкетування в цілому суд отримав позитивну оцінку.

У той же час необхідні покращення у питаннях дотримання строків судового розгляду та сприйняття роботи судді через цей показник. Питання наявності місць для паркування біля суду належить виключно до компетенції міської ради Дніпра, оскільки суд не має своєї прилеглої території. Актуальними залишаються питання підвищення якості роботи суду (4 бали — оцінка респондентів) та обізнаності з роботою суду (більшість відвідувачів оцінили цей показник у 3 бали).